Menschlicher Körper

Tajnička

Vyplnte tajničku, potom kliknite na Kontrola a skontrolujete svoju odpoveď.

Kliknite na číslo v tajničke a zobrazí sa slovenské slovo, ktoré treba preložiť.
                 1           
                          
               2             
                          
                          
            3                
                          
                 4           
                   5         
              6              
             7               
        8    9                  
                 10           
       11          12             
                          
         13                   
       14         15              
           16              17     
      18            19    20      21      
     22        23                 
    24                  25        
             26               
   27        28                   
 29                30             
31            32                  
                          
        33